اشتراک

مسجد دانشگاه ادیبان گرمسار

کارفرما: دانشگاه ادیبان

محل پروژه: ایران – گرمسار

دسته بندی: عمومی و شهری

وضیعت: طراحی

مساحت: 1070 متر مربع

سال طراحی: 1395

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – حمید بابایی

مدلینگ: بهاره شیسی

رندرینگ: بهاره شیسی – مرضیه گلشاهی

پوست پروداکشن: بهاره شیسی – احسان کازرونی

ارایه: فاطمه اسدسلیمانی – اندیشه اسکویی

توضیح پروژه:

پروژه طراحی مسجد دانشگاه ادیبان گرمسار دارای محدودیت های اجرایی خاصی بود . زمین پروژه در سایت دانشگاه و برنامه‌ی پروژه از طرف مدیریت دانشگاه مشخص شده بود. با توجه به محدودیت‌های مالی، کارفرما خواستار فازبندی اجرای پروژه در سه مرحله بود . با توجه به مساحت زمین مورد نظر، برنامه پروژه پس از اجرای فازسه و تکمیل کار برای 450نفر در نظر گرفته شده بود.

مهمترین مسئله فازبندی پروژه بود که با توجه به سه مرحله‌ای بودن آن می‌بایست طراحی بصورتی شکل می‌گرفت که با اجرای فاز به فاز آن علاوه بر تامین عملکرد در فاز اول ، پروژه باید دارای هویت مسجد نیز می‌بود و  به صورت یک پروژه‌ی نیمه کاره دیده نمی‌شد. از طرف دیگر جهت گیری مناسب پروژه نیز مورد توجه بود ، چرا که می‌بایست ترکیبی از محور قبله و همچنین محور اصلی موجود در دانشگاه بود.

برای پاسخگویی به این مسائل،طراحی پروژه به سه بخش تقسیم شد که هرکدام از این بخش‌ها علاوه بر اینکه دارای هویتی جداگانه بودند ، با قرارگیری در کنارهم به صورت یک پروژه‌ی یکپارچه دیده می‌شدند. بدین صورت که شبستان اصلی مسجد با شکافی به دو قسمت تقسیم می‌شد و حجم آن در جهت محور قبله شکل می‌گرفت. هرکدام از این قسمت ها در فاز‌های جداگانه اجرا می‌شدند : در فاز اول یک حجم که بیانگر نیمی از حجم یک مکعب و همچنین نیمی از یک طاق آهنگ بود اجرا و در فاز بعدی نیم دیگر نیز به آن اضافه می‌شد تا حجم اصلی شبستان تکمیل شود. در محل اتصال این دو حجم شکافی از جنس شیشه به صورت یک مفصل واقع شده بود تا بتواند نور مستقیم را به پروژه وارد کند و همچنین بیانگر فازهای جداگانه آن نیز باشد. شکل گنبد نیز با دگردیسی از فرم گنبد به طاق آهنگ تبدیل شد تا مخاطب فضای جدیدی را تجربه کند. متریال آجر با بافتی شاخص برای شبستان اصلی در نظر گرفته شد که بتواند نوری هدایت شده را به صحن اصلی وارد کندو به فضای داخلی معنویت ببخشد و آن را به فضایی خاص مبدل کند.

 

در فاز سوم فضاهای خدماتی و حیاط مسجد به صورت یک پوسته دور حجم شبستان اصلی مسجد ایجاد شد.جهت گیری آن در راستای محور موجود در سایت شکل گرفت تا بتواند علاوه بر ایجاد فضای خصوصی حیاط مسجد، با سایت و فضاهای موجود در دانشگاه نیز در ارتباط باشد.این فضاهای خدماتی شامل سرویس های بهداشتی ، فروشگاه های فرهنگی و ... بود.

با شکل گیری فاز سوم ، پروژه به صورت حجمی در دولایه تعریف می‌شد : لایه‌ی بیرونی که به منظور واسطی برای ورود از سایت و محوطه‌ی دانشگاه به سمت حیاط مسجد و لایه‌ی داخلی که شبستان اصلی مسجد را شکل می‌داد که پس از عبور از لایه بیرونی می‌توانستیم وارد آن بشویم ، تمثیلی از جداسازی روح از ماده و شکل‌گیری مقدمات ورود به فضایی روحانی و در نهایت در قسمت جلوی شبستان و جهت قبله حوض آب بعنوان نمادی پاکی و طهارت شکل گرفت.

شبستان نیز در دوطبقه طراحی شد که دارای ورودی های مجزا بود : طبقه‌ی همکف برای آقایان و طبقه‌ی اول برای بانوان

لایه‌ای در پروژه وجود داشت که علاوه بر ایجاد ارتباط با محوطه و سایت می‌توانست به‌صورت جداگانه نیز خدمات رسانی کند ( فازسه)، همچنین نقش لایه‌ی بیرونی مسجد و شکل‌گیری حیاط آن را نیز بر عهده داشت.

در نهایت با توجه به محدودیت‌های اجرایی و فازبندی ، به پروژه‌ای دست یافتیم که با اجرای هر فاز آن علاوه بر تامین عملکرد اصلی برای مخاطبان می‌توانست به صورت حجمی مستقل و با هویت دیده شده و پس از قرارگیری فازهای مختلف در کنار هم نیز به‌صورت پروژه‌ای یکپارچه و هماهنگ شکل گیرد . این پروژه دارای لایه‌های چندگانه‌ای است که مخاطب را مرحله به مرحله برای حضور در فضایی روحانی آماده می‌کند.