اشتراک

ساختمان تجاری مسکونی مرز

کارفرما : ایوب فتاحی

محل پروژه : کردستان – بانه

دسته بندی: تجاری-مسکونی (تک واحدی)

وضیعت: ساخته شده

مساحت : 1608 متر مربع

سال طراحی : 1396 – 1398

تیم:

طراح :  مرتضی علی نیا مقدم – حمید بابایی – هیوا ابن عباس

نظارت و اجرا : هیوا ابن عباس – ناصر شبانی

تیم طراحی : بهاره شیسی- مرضیه گلشاهی- فاطمه اسد سلیمانی – اندیشه اسکویی – احسان کازرونی – سحر بیگدلی

عکاسی: علی اسدی

توضیح پروژه

ساختمان تجاری-مسکونی مرز در شهرستان بانه استان کردستان در اقلیم سرد و کوهستانی واقع شده است.

برنامه‌ی پروژه به صورت یک ساختمان چندعملکردی تعریف شده بود که در آن فضای زیرزمین به عملکرد خدماتی ( باشگاه ورزشی و پارکینگ ) ، طبقه‌ی همکف و نیم‌طبقه‌ی آن عملکرد تجاری و طبقه‌ی روی همکف به یک واحد مسکونی اختصاص یافت.

مهمترین مسئله‌ای که در پروژه باید به آن توجه می‌شد گوناگونی عملکردها و هماهنگی آنها در حجم نهایی بود. پرسشی که در ابتدای طراحی پروژه مطرح شد این بود که : آیا فرم‌ها باید نمایانگر عملکرد و ماهیت درونی فضا باشد ؟ آیا می‌توان در فرم ، فضاهای تجاری و مسکونی را با هم در نظر گرفت و آن را بصورت یکپارچه طراحی کرد ؟

در نهایت به دلیل وجود دو عملکرد مختلف در پروژه و تاثیرات آنها بر جدار بیرونی و یکسان بودن ارزش بصری آنها در حجم (از لحاظ تناسبات طولی و ارتفاعی) ، حجمی یکپارچه و هماهنگ که در کلیت به صورت یک فرم پیوسته دیده می‌شود ، مورد بررسی قرار گرفت. برای پیشبرد این ایده و با توجه به تناسبات طولی ، عرضی و ارتفاع ساختمان از استراتژی خرد کردن حجم استفاده شد. با توجه به فضاهای درون پروژه و نیاز فضاها به نور ، صفحاتی در نظر گرفته شد که با در کنارهم قرار گرفتن این صفحات  ، حجم اصلی شکل می‌گیرد. برای فضای تجاری صفحات با مقیاس بزرگتر و بازشوهایی وسیعتر و برای فضاهای مسکونی نیز با توجه به عملکرد داخلی آن ، بازشوهایی متناسب با فضاها شکل گرفت . همچنین در قسمت بازشو و پنجره ها با طراحی دیتیلی توانستیم سبزینگی و طبیعت را در نما داشته باشیم.

مسئله‌ی دیگری که در طراحی فضای مسکونی مورد توجه قرار گرفت ، ایجاد لایه‌ای مابین فضای درون و بیرون بود که کیفیت  فضایی هر دو را داشته باشد. این فضا  در قسمت پله‌های ورودی واحد مسکونی شکل گرفت و باعث شد پله‌های دسترسی ، که معمولا در ساختمان‌های مسکونی به صورت فضای مرده قرار می‌گیرد ، به فضایی پویا و قابل استفاده تغییر ماهیت دهد. این لایه‌ی مابین هم درون است هم بیرون ، هم این است و هم آن . این فضا علاوه بر حفظ برخی کیفیت‌های فضای بیرونی (دید به آسمان و حجم فضای منفی پیوسته ) ویژگی فضاهای داخلی نظیر محرمیت را هم دارد. تلاش شد با ایجاد این فضا، پله سازماندهی شود و در کنار آن ماهیتی تازه به خود بگیرد و کاربر بتواند در حیاطی خصوصی که با محیط بیرونی نیز در ارتباط است از کیفیت مناسب فضا لذت ببرد.