اشتراک

گالری جواهرات فرمانیه

کارفرما: بهرام طاهری

محل پروژه: ایران – تهران

دسته بندی: تجاری/داخلی

وضیعت: طراحی

کساحت: 15 متر مربع

سال طراحی: 1396

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – حمید بابایی

مدلینگ و رندرینگ: مرضیه گلشاهی

پوست پروداکشن: بهاره شیسی

ارایه: اندیشه اسکویی

توضیح پروژه

پروژه بازسازی فروشگاه جواهرات و طلا فروشی کوچکی در یک مجتمع تجاری بود. با توجه به عملکرد فروشگاه، مسئله‌ی اصلی نمایان کردن این عملکرد در عناصر شکل دهنده فضا بود. ایده به صورت تمثیلی از معدن به صورتی شکل گرفت که گویی پس از کنده شدن لایه رویین دیواره ها، طلا و جواهرات از میان لایه‌های شکافته شده هویدا شده است و با درخششان خودنمایی می‌کنند. بدین ترتیب ، حرکتی به صورت پوسته‌ای شکسته که انتزاعی از تراشه‌ی جواهرات است ، از یک دیوار شروع شده، در سقف امتداد پیدا می کند و بر روی دیوار دیگری پایان می یابد، این حرکت به صورت گرافیکی از حضور طلا و جواهر در فضا شکل می گیرد. بر روی سطوح دیگر نیز با توجه به نیاز فروشگاه فضایی به عنوان محل قرارگیری اکسسوری ها و جواهرات در نظرگرفته شد . در نهایت تلاش شد تا فرم نهایی شکل دهنده فضا با عملکرد و محتوای فروشگاه هماهنگ و همچنین نمایانگر معدنی از جواهرات نیز باشد.