اشتراک

واحد شماره 12

کارفرما: شهریار عبادی

محل پروژه: ایران – تهران

دسته بندی: داخلی/مسکونی

وضیعت: ساخته شده

مساحت: 70 متر مربع

سال طراحی: 1394

تیم:

طراح: حمید بابایی

اجرا: حمید بابایی

توضیح پروژه

واحد شماره 12، بازسازی واحد مسکونی 70متر مربعی است که با توجه به فضای کوچک پروژه، ایجاد پیوستگی در کلیت پروژه از مهم ترین مسایل ممکن در آن بود. این پیوستگی از طریق سقف کاذب و همچنین رنگ دیوارها شکل گرفت. همچنین برای جا نمایی هر عملکرد تعریفی از طریق دیوار و سقف برای آن انجام شد. برای تعریف فضای T.V سنگی تزیینی انتخاب گردید و همچنین برای ایجاد فضای ناهارخوری تعریفی با استفاده از نورپردازی و سقف کاذب انجام شد. در پروژه سعی بر آن بود تا با کمترین هزینه و دخالت ممکن به یک فضای هماهنگ و یکپارچه برسیم تا آسایش محیطی کاربر تامین شود.