اشتراک

واحد زیبایی و پوست آیدیس

کارفرما: فرزانه صدیقی

محل پروژه: ایران – تهران

دسته بندی: داخلی/اداری

وضیعت: ساخته شده

مساحت: 80 متر مربع

سال طراحی: 1392

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – حمید بابایی

مجری: حمید بابایی – مرتضی علی نیا مقدم

عکاس: مرتضی علی نیا مقدم

ارایه: اندیشه اسکویی

اخبار:

واحد زیبایی و پوست آیدیس انتشار یافته در خط معمار

واحد زیبایی و پوست آیدیس انتشار یافته در نگاه دانلود

 

توضیح پروژه

واحد زیبایی و پوست آیدیس، پروژه بازسازی واحد 74 متر مربعی است که با توجه به استیجاری بودن واحد، کنترل هزینه ها از مسایل مهم در آن شمرده می شد. تعریف فضای منشی، لابی و جدا سازی اتاق پزشک مهمترین خواسته های کارفرما بود. با استفاده از مبلمان، اکسسوری ها، دکورهای موجود و استفاده بهینه از آنها در جای مناسب خود، پروژه تعریف شخصی از لحاظ فضایی به خود گرفت. دو المان اضافه شده به پروژه، دیوار جدا کننده فضای لابی و اتاق معاینه و همچنین میز منشی که هرکدام با توجه به قرار گیری اکسسوری ها داخل آن طراحی شدند.

همچنین برای ایجاد فضای یک پارچه، رنگ سبز به پروژه اضافه شد.