اشتراک

طراحی در

کارفرما: پیام جوادی

محل پروژه: ایران – تهران

دسته بندی: داخلی/مسابقه

وضیعت: طراحی

مساحت: 1 متر مربع

سال طراحی: 1395

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – حمید بابایی

پوست پروداکشن: فرشاد فرهد

ارایه: فرشاد فرهد – اندیشه اسکویی

توضیح پروژه

امروزه در کارخانه و کارگاه های چوب، بسیاری از قسمتهای چوب بعد از برش و ساخت سفارشی به صورت پرتی و بلا استفاده در گوشه ای از این کارگاه ها جمع شده و پس از مدتی به عنوان مصالح غیر قابل استفاده به بیرون ریخته می شود. مساله ای که در طراحی این در چوبی در نظر گرفته شد، استفاده از این پرتی ها و اضافه های چوب بود که پس از برش در گوشه ای از کارخانه جمع می شود. سعی بر آن شد تا بتوانیم این چوب های پرت شده را به صورت مصالح بازیافتی در ساخت استفاده کنیم. درب چوبی را به شبکه های منظم 15 در 15 سانتی متر تقسیم بندی کرده که با توجه به ابعاد کوچک آن بتوان از پرتی ها استفاده نمود. سپس با ایجاد حفره در هریک از این شبکه های چوبی به 3 الگوی متفاوت می رسیم که با جابه جایی حفره ایجاد می شود. پس از آن با لوله های استیل 2 سانتی متر که خاصیت ضد سرقتی را نیز به درب می دهند، این چوب ها را به یکدیگر می دوزیم. در این طرح با توجه به الگوهای متفاوت ایجاد شده، می توان به تعداد زیادی طرح های مختلف را ایجاد نمود که باعث گوناگونی طرح می شود. همچنین یک قسمت از شبکه های چوبی رنگ آمیزی شد که با جابه جایی شبکه ها، این رنگ باعث ایجاد عمق و تفاوت در طرح می شود. این رنگ نیز می تواند بنا بر سفارش و الگوی مورد نظر رنگ های مختلفی به خود بگیرد.

در نهایت به طرحی رسیدیم که علاوه بر استفاده از مصالح  بازیافتی و پرتی های چوب، قابلیت تولید صنعتی را نیز داشته باشد و تعداد زیادی الگوهای متفاوت با رنگ های مختلف را ایجاد کند... یک ایده برای چندین طرح...