اشتراک

طراحی داخلی ساختمان جدید شهرداری تفرش

کارفرما: شهرداری تفرش

محل پروژه: ایران – تفرش

دسته بندی: اداری/داخلی

وضیعت: طراحی

مساحت: 2700 متر مربع

سال طراحی: 1395

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – حمید بابایی

مدلینگ و رندرینگ: امیرحسین حسینی

ارایه: اندیشه اسکویی

توضیح پروژه

ساختمان جدید شهرداری تفرش پروژه‌ای است که در مرحله‌ی تیغه چینی به دفتر ما ارجاع داده شد.کارفرما خواستار بازبینی در نحوه‌ی تیغه چینی ، تعریف فضاها و طراحی داخلی بود ، با توجه به برنامه فیزیکی متنوع و فشرده پروژه ، مهمترین مسئله سازماندهی فضایی پروژه بر اساس خواسته های کارفرما بود.

پروژه در پنج طبقه شکل گرفته بود که با توجه به برنامه فیزیکی ، هر طبقه به عملکردی خاص اختصاص یافت. بدین صورت طبقه همکف به فضای آمفی تئاتر و گالری، طبقه اول کمیته‌ها‌ی شهرداری ، طبقه دوم اتاق شهردار و معاونین ، طبقه‌ی سوم شورای شهر و طبقه‌ی چهارم سالن جلسات اصلی اختصاص یافت.

برای پیوستگی طبقات ، ارتباط فضایی پروژه و همچنین حفظ ارتباط بصری مراجعین در طبقات دوم و سوم تعبیه شد.

در طراحی داخلی پروژه سعی بر آن شد تا با توجه به عملکرد های خاص هر طبقه و استفاده از یک الگوی هماهنگ به یکپارچگی برسیم ، بدین منظور استفاده از متریال هماهنگ (چوب) در طبقات و همچنین استفاده از سقف کاذب این مسئله ایجاد شد.

در طراحی داخلی فضاهای انتظار و لابی با توجه به مسیر حرکتی ارباب رجوع فضاهایی برای استراحت نیز در نظر گرفته شد.

این پروژه تلاشی بود تا بتوانیم عملکرد های مختلف را در یک ساختار و سازماندهی منظم و هماهنگ در کنار هم داشته باشیم