اشتراک

ساختمان مسکونی شهر قدس

کارفرما: امید ذبیحی

محل پروژه: ایران – تهران

دسته بندی: مسکونی

وضیعت: طراحی

مساحت: 2280 متر مربع

سال طراحی: 1396

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – فرشاد فرهد

رندرینگ: بهاره شیسی

پوست پروداکشن: بهاره شیسی

ارایه: اندیشه اسکویی

توضیح پروژه

پروژه های آپارتمانی با تعداد واحد بالا نیازمند نظم در طراحی می باشند. به گونه ای که با توجه به تعداد زیاد باز شوها در نما باید استراتژی درستی در جهت دستیابی به یک طرح پیوسته اتخاذ کرد.

ساختمان مسکونی شهر قدس پروژه ایست که به صورت چهار طبقه روی پیلوت و شانزده واحد شکل گرفته است. با توجه به تعداد زیاد واحدها و همچنین بازشوهای زیاد در جدار بیرونی مهمترین نیاز پروژه ایجاد نظم و هماهنگی در نمای ساختمان بود. با توجه به قرارگیری پنجره ها و تراس ها در جدار بیرونی، پروژه به گونه ای شکل گرفت که علاوه بر ایجاد یک حجم یکپارچه ، بیانگر خرد واحدهای خود نیز باشد. پروژه به صورت یک نمای یک پارچه آجری طراحی شد که در هر طبقه و هر واحد ، فضایی به صورت جعبه هایی از جنس چوب از نما بیرون زد. این جعبه ها نمایانگر واحدهای خرد مجموعه بودند و در تمامی جداره های نما شکل گرفتند. در کنار این باکس های چوبی فضایی به عنوان مکان قرارگیری گلدان به صورت ثابت در نما طراحی شد تا پروژه ارتباط خود را با طبیعت حفظ کند.

در نهایت پروژه ای حاصل شد که علاوه بر حفظ یکپارچگی کلی در حجم پروژه ، با بیرون زدگی احجام چوبی از نمای مسطح آجری  تعداد واحد های مسکونی مجموعه نمایان شد. بدین تربیت در پروژه از ایجاد اغتشاش و پراکندگی جلوگیری شد.