اشتراک

ساختمان مسکونی آوینی

کارفرما: سالار نیکوگفتار

محل پروژه: ایران – قم

دسته بندی: مسکونی

وضیعت: در حال ساخت

مساحت: 1800 متر مربع

سال طراحی:1396

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – حمید بابایی

اجرا: سالار نیکوگفتار – کاظم رضایانی

ترسیم: سحر بیگدلی

مدلینگ: مرضیه گلشاهی

رندرینگ: مرضیه گلشاهی

پوست پروداکشن: اندیشه اسکویی – مهسا معقولی

ارایه: اندیشه اسکویی – مهسا معقولی

 

توضیح پروژه

ساختمان مسکونی آوینی ، پروژه‌ی آپارتمانی است که در هشت طبقه و شش واحد مسکونی و یک واحد تجاری تعریف شد .

مهمترین مسئله‌ی پروژه هندسه‌ی ناموزون سایت پروژه و نحوه‌ی شکل گیری فضاهای عملکرد ی پروژه در آن بود.

به دلیل قرار گیری پروژه در یکی از خیابانهای اصلی و پرتردد شهر قم ، حجم بیرونی و تاثیر آن در منظر شهری دارای اهمیت زیادی بود.

پس از سازماندهی فضایی پروژه و شکل گیری پلان داخلی متاثر از هندسه‌ی سایت و همچنین هماهنگ با فضاهای داخلی ، فرم بیرونی پروژه شکل گرفت.

پس از تاثیر پذیرفتن جدار بیرونی از پلان پروژه ،حجم خود را به صورت مجسمه‌ی یکپارچه‌ی تک رنگی در فضای شهر نمایان کرد که جداره‌ی آن با بافت حاصل از نحوه‌ی چیدمان خاص سنگ ها روی هم ، طراحی شده بود .

این بافت در قسمت شکل گیری بازشوها با دیتیلی که بر پیوستگی حرکت سنگها تاکید داشت ، شکل گرفت تا پویایی و حرکت در نما را تشدید کند.

در نهایت به تندیسی دست یافتیم که با ایجاد برش‌هایی ( محل قرارگیری پنجره ) در جدار بیرونی پروژه به آن هویت بخشیده شده و در زمینه‌ی شهری به صورت شاخص قرار گرفته است.