اشتراک

ساختمان دیپلمات

کارفرما: دکتر درخشان

محل پروژه: ایران – قزوین

دسته بندی: اداری

وضیعت: طراحی

مساحت: 2300 متر مربع

سال طراحی: 1394

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – فرشاد فرهد

ترسیم: فرشاد فرهد

مدلینگ و رندرینگ: امیرحسین حسینی

ارایه: فرشاد فرهد – فاطمه اسد سلیمانی

توضیح پروژه

ساختمان دیپلمات، پروژه اداری است که سازه و تیغه چینی آن انجام شده بود و آماده برای اجرای نما بود. در طراحی نمای پروژه سعی بر آن شد تا با استفاده از بافتی نامنظم لوور های چوبی پویایی و حرکت را در پروژه داشته باشیم. همچنین پشت زمینه این لوور های چوبی برای هماهنگی کلی پروژه با بافتی از سنگ قاب گرفته شد. پروژه در حجم به سه قسمت تقسیم شد که هر قسمت نمایانگر واحدهای مجزا بودند.