اشتراک

رستوران گپ

کارفرما: مسعود علی محمدی

محل پروژه: ایران – بانه

دسته بندی: تجاری

وضیعت: در حال ساخت

مساحت: 700 متر مربع

سال طراحی: 1397

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – حمید بابایی – هیوا ابن عباس

اجرا: هیوا ابن عباس

رندرینگ: مرضیه گلشاهی

مدلینگ: مرضیه گلشاهی

پوست پروداکشن: بهاره شیسی – احسان کازرونی

ارایه: اندیشه اسکویی

توضیح پروژه: