اشتراک

رستوران آرش

کارفرما: علیرضا سلیمانی

محل پروژه: ایران – قزوین – محمدیه

دسته بندی: داخلی/تجاری

وضیعت: طراحی

مساحت: 420 متر مربع

سال طراحی:1392

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – فرشاد فرهد

ترسیم: فرشاد فرهد

مدلینگ و رندرینگ: امیرحسین حسینی

ارایه: فرشاد فرهد – فاطمه اسد سلیمانی

توضیح پروژه

رستوران آرش پروژه بازسازی است که در دو طبقه و نیم انجام شد. ساختار فضای پروژه این امکان را فراهم کرد که عملکرد های مختلف (غذاهای سنتی، کافی شاپ و fast food) را در طبقات مجزا قرار دهیم. ایجاد پیوستگی در سقف و دیوارها نیز باعث شد تا پروژه به صورت کلیتی واحد دیده شود و در نهایت با استفاده از رنگ تعریف مشخصی برای هر طبقه ایجاد کردیم.

در طراحی نما نیز با توجه به امکان دید مناسب از داخل و بیرون قسمت وسیعی از نما به شیشه اختصاص پیدا کرد و همچنین فضایی برای فضای سبز در نظر گرفته شد.