اشتراک

جایزه میرمیران

کارفرما: بنیاد معماری میرمیران

محل پروژه: ایران – تهران

دسته بندی: مسابقه

وضیعت: طراحی

سال طراحی: 1394

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – فرشاد فرهد – سپیده ولیعهدی

جوایز:

برگزیده نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)

 

 

توضیح پروژه

معماری زیست فنی یا معماری بیونیک یا معماری طبیعت الگو رویکردی است که برای خلاقیت و نوآوری در طراحی های معماری از طبیعت الهام می گیرد و مسايل فنی معماری را از طریق الگوگیری از طبیعت حل می کند.

جملات و کلید واژه هایی که در روند شکل گیری ایده یاری رسان بودند:

-معماری علم و هنر شکل بخشی به فضای زیست است.

-رابطه انسان، طبیعت و معماری مقوله ای است که تمام علوم نظری، فلسفی، تحقیقاتی را در بر می گیرد.

-روندهای طراحی بر اساس طبیعت و الگو های زیست شناختی: انتخاب پدیده مورد نظر در طبیعت، شناسایی خصوصیات زیستی، شناسایی خصوصیات معماری

-خانه سازی و معماری در قرآن

-زنبور عسل از خبره ترین معماران طبیعت است

-زنبور های عسل اجتماعی زندگی می کنند و فضا های مورد نیاز خود را به صورت غریزی برپا کرده.

-در یک مقایسه جبری و عددی می توان دریافت که رابطه ریاضی نسبت عسل به موم در شش ضلعی به مراتب بیشتر از حالت دایره و مربع است.

-همچنین با اثبات یک رابطه ریاضی می توان به این نتیجه رسید که تعداد حجره ها در حالت شش ضلعی مستقل از ابعاد کندو به میزان 15.4 درصد از حالات دیگر بیشتر است.

-ریاضی دانان بهترین راه برای ساختن انبار و بیشترین مقدار صرفه جویی در مواد را تقسیم بندی صفحه به صورت شش ضلعی می دانند زیرا محیط کمتر شش ضلعی، سبب می شود تا زنبور موم کمتری را برای ساخت کندو به کار گیرد.

-زنبور ها هنگام ترک یک کندو و مهاجرت به کندوی جدید ترجیح می دهند به جای تولید موم جدید موم موجود در کندوی قدیمی را به کندوی جدید منتقل کنند.(پایداری و استفاده مجدد در ساخت کندو)

-از مقاوم ترین سازه هایی که در علوم مختلفی چون سازه های عمرانی، سازه های موشکی، صنایع هوایی، سازه های هانی کام می باشد که برگرفته از سازه شش ضلعی کندوی عسل است.

-"پروردگارا تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزی] کرد که از پاره ای کوه ها و از برخی درختان و از آنچه داربست [و چفته سازی] می کنند خانه هایی برای خود درست کن"(سوره نحل آیه 68)