اشتراک

به رنگ زرد

کارفرما : شرکت بازرگانی آی پارت – آقای اقدسی

محل پروژه : تهران – اسلامشهر – پاساژ امام رضا ( محصولات صنعتی )

دسته بندی: داخلی/اداری

وضیعت: طراحی

مساحت : 70 متر مربع

سال طراحی : دی 1393 – اسفند 1393

اجرا : مرتضی علی نیا مقدم  – حمید بابایی

تیم:

طراح :  مرتضی علی نیا مقدم – حمید بابایی

ارایه : الیکا زارعی

اخبار:

به رنگ زرد انتشار یافته در سایت ستاوین

توضیح پروژه

واحدهای اداری کوچک ، به تناسب ماهیت عملکردیشان دارای خصوصیات مختلفی هستند . ریز فضاهایی که در این واحدها شکل می گیرند نیازمند کیفیت های فضایی متناسب با آن فضا می باشد .

پروژه ی " به رنگ زرد " بازسازی واحد اداری 70 متر مربعی است که دفترمرکزی شرکت بازرگانی آی پارت می باشد .

چالش اصلی که در همان ابتدا مطرح شد ، متراژ کوچک پروژه با توجه به برنامه فیزیکی فشرده آن بود . کارفرما یک اتاق برای مدیریت ، یک اتاق برای قسمت فروش و همچنین فضایی برای منشی ، سرویس ، آشپزخانه و لابی نیاز داشت . مساله اصلی که در طراحی در نظر گرفته شد ، پیوستگی فضایی کلی پروژه بود که فضاهای خرد پروژه به یکپارچگی کلی فضا آسیبی نرساند . بدین ترتیب سعی برآن شد تا با استفاده از یک حرکت پیوسته که از سقف شروع شده ، دیوار را شکل می دهد و در نهایت به کف می رسد ، کلیت و پیوستگی فضا تعریف شود .ریزفضاهای مورد نیاز کارفرما نیز در کنار این حرکت شکل بگیرد . بدین صورت سعی بر آن شد تا با استفاده از دیوارهای کوتاه ریز فضاها جدا شده و پیوستگی فضایی پروژه کاملا حفظ شود .

حرکتی که از سقف شروع شده و دیوار را شکل می دهد با استفاده از پنل های گچی knauf (به دلیل سبکی و هزینه ی کمتر نسبت به آهن ) ساخته شد و در قسمت دیوار فضایی برای گیاهان سبز و محصولات شرکت برای نمایش در قسمت لابی شکل داد .کفسازی پروژه نیز بر اساس دیاگرام های حرکتی کاربر و همچنین فضای لابی تغییر متریال داد تا به یکپارچگی پروژه کمک کند . رنگ زرد مورد استفاده شده در کار نیز به دلیل رنگ اصلی محصولات شرکت شکل گرفت .

در نهایت سعی بر آن شد تا با استفاده از یک حرکت تمامی عناصر شکل دهنده ی فضا ( سقف ، دیوار ، کف ) به یکدیگر دوخته شده و تعریف فضایی ریز فضاها نیز حفظ شود . این پیوستگی در رنگ های مورد استفاده شده ( سیاه ، سفید ، زرد ) نیز تاثیر گذاشت تا هیچ گونه عنصر مزاحمی در فضا شکل نگیرد و پروژه در نهایت سادگی ، پاسخگوی نیازهای عملکردی کارفرما در این متراژ محدود باشد .