اشتراک

ایستگاه اتوبوس هشتگرد

کارفرما: شهرداری هشتگرد

محل پروژه: ایران – هشتگرد

دسته بندی: عمومی و شهری

وضیعت: طراحی

مساحت: 40 متر مربع

سال طراحی: 1392

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم

مدلینگ: محمدرضا عبداللهی

رندرینگ: محمدرضا عبداللهی

پوست پروداکشن: بهاره شیسی

ارایه: فاطمه اسد سلیمانی

توضیح پروژه

برای یکسان سازی ایستگاه های اتوبوس شهر هشتگرد با استفاده از یک هویت موجود در این شهر پروژه را شکل دادیم. تمامی المان هایی که در سطح شهر توسط شهرداری اجرا شده به رنگ قرمز و سفید هستند. با استفاده از این مسأله و برای هماهنگی با مجموعه های شهری پروژه نیز به رنگ سفید و قرمز شکل گرفت. از طرف دیگر برای ایجاد ارتباط با شهر و همچنین فضایی برای تبلیغات شهری از دو مکعب که در یکدیگر چرخیده اند استفاده شد. که لایه بیرونی در ارتباط با شهر و برای تبلیغات شهری استفاده شد و لایه داخلی برای فضای انتظار مسافران مورد استفاده قرار می گیرد.