اشتراک

المان یادبود شهدای نیروی انتظامی

کارفرما: نیروی انتظامی

محل پروژه: ایران – تهران

دسته بندی: عمومی و شهری/مسابقه

وضیعت: طراحی

مساحت: 200 متر مربع

سال طراحی: 1394

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – مهران اظهاریان فر – الیکا زارعی

ارایه: الیکا زارعی – اندیشه اسکویی

جوایز:

منتخب ده طرح برتر المان یادبود شهدای نیروی انتظامی

توضیح پروژه

سی مرغ شهید، سیمرغ شهادت...

شهادت نهایت یک حماسه و ایثار است. شهادت غایت آرزوی رزمندگان راه خداست، شهید به مثابه مرغ آزادی است که از اسارت خاک جدا شده اند و پر گرفته اند تا در آسمان جاودانگی پرواز کند.

دستمایه پروژه حاضر، داستان سیمرغ عطار از کتاب منطق الطیر است که از مثنوی های تمثیلی عرفان اسلامی به شمار می آید. مراحل و منازل در راه پوییدن و جستن عرفان یعنی شناختن رازهای هستی در منطق الطیر عطار هفت منزل است. او این هفت منزل را هفت وادی یا هفت شهر عشق می نامد.

هفت وادی به ترتیب چنین است:

طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر که سرانجام به فنا می انجامد. در داستان منطق الطیر گروهی از مرغان برای جستن و یافتن پادشاهشان سیمرغ سفری را آغاز می کنند که پس از عبور از هفت مرحله، از گروه انبوهی از پرندگان تنها سی مرغ باقی می مانند و با نگریستن در آیینه حق در می یابند که سیمرغ در وجود خود آنهاست. در نهایت با این خود شناسی مرغان جذب جذبه خداوند می شوند و حقیقت را در وجود خویش می یابند.

روایت سربازانی جان بر کف که در مسیر تامین آسایش و امنیت سایرین به مقصد واقعی زندگی و جاودانگی یعنی شهادت رسیده اند...سی مرغ عاشق...

فرم یادمان، پروازی از خاک تا افلاک...

فرم حاصل تدایی کننده سیمرغی است که دوبال آن در خاک فرو رفته و اسیر شده... سیمرغ تلاش دارد که دوبال خود را از خاک جدا کند و به سوی بیکرانگی آسمان پرواز کند. این لحظه رهایی و تقلای سیمرغ تبدیل به تندیسی شده است و فرم به صورت کلی تلاش دارد تا مفهوم صعود و رهایی را در ذهن مخاطب تداعی کند.

مزار شهدا تنها یادگار خاکی آنان از لحظه ی عروج ایشان است... و فرم نهایی به مثابه همین لحظه ی جدا شدن سیمرغ از خاک است.

یادمان به نحوی طراحی شده که از دور و در مسیر به مثابه میل و یک نشانه ی مکانی باشد و مزار شهدا، همچون گنجی نورانی درون این یادمان تصور شده است، افراد با ورود و قرار گرفتن در فضای این یادمان تندیس وار از پتانسیل معنوی پیوند نور و سایه برخوردار می شوند.

اشکال و هندسه به کار رفته در یادمان شهدای نیروی انتظامی

اشکال به کار رفته برای الگوی نورگیر بالها، بر اساس هندسه آجر چینی و کاشیکاری است که به صورت نامنظم برای تامین نور فضای زیرین پر و خالی شده است. همچنین پلان کل پروژه به صورت یک مربع است که نماد پایداری است و همچنین در نقطه اوج نیز شکل به گوشه ای از مربع تمایل پیدا کرده است، گویی گوشه از پلان مربع جدا شده و به سمت بالا کشیده شده است، که این گوشه نقطه اوج پروژه را شکل داده است و در ادامه پوسته حاصل بالها را شکل داده است.