اشتراک

آپارتمان شماره 15

کارفرما: حمید بابایی

محل پروژه: ایران – تهران

دسته بندی: مسکونی/داخلی

وضیعت: ساخته شده

مساحت 150 متر مربع

سال طراحی: 1393

تیم:

طراح: مرتضی علی نیا مقدم – حمید بابایی

اجرا: حمید بابایی – مرتضی علی نیا مقدم

عکس: الیکا زارعی – محمدرضا عبداللهی

ارایه: اشکان کاظملو

اخبار:

آپارتمان شماره 15 انتشار یافته در سایت خط معمار

توضیح پروژه

واحدهای مسکونی آپارتمانی به تناسب متراژ ، نوع نورگیری و ریزفضاها دارای کیفیت های متفاوتی هستند .گاهی به دلیل متراژ ، نورگیری و تقسیم بندی فضایی ، فضاهای پرت و غیر قابل استفاده ی زیادی در این واحدها شکل می گیرد .

واحد مسکونی سعادت آباد با متراژی حدود 150 متر مربع دارای فضای غیرقابل استفاده زیادی بود که با توجه به نوع تقسیم ریزفضاها و نورگیری ، هیچ گونه چیدمانی در آن شکل نمی گرفت و فضایی حدود 40 متر مربع در این واحد به صورت پرت شکل گرفته بود . چالش اصلی پروژه شکل دادن و تعریف فضایی جدید برای این قسمت ها در واحد بود .

مساله اصلی که در طراحی در نظر گرفته شد ، اضافه کردن عملکرد برای تعریف این فضا بود . بدین صورت سعی بر آن شد تا با تعریف کردن فضایی برای نشیمن و tv.room  ، کتابخانه و همچنین بازتعریف ورودی فضای خصوصی ، فضای پرت موجود شکلی تازه گرفته و در خدمت کاربر باشد .

دکورهای چوبی طراحی شده این امکان را فراهم کرد تا تعریف درستی برای هریک از این فضاها شکل بگیرد .همچنین برای جداکردن فضای پذیرایی از tv.room دکوری کوتاه که تا سقف بالا نرفته و پیوستگی فضا را حفظ می کند شکل گرفت،که علاوه بر جدا کردن ریزفضاها محلی برای قرارگیری طبیعت درپروژه باشد .شومینه ی موجود در پروژه نیز که کارفرما تاکید بر حفظ آن داشت ، طراحی مجدد شد تا هماهنگ با کلیت پروژه باشد . همچنین فضای آشپزخانه و کانتر آن نیز هماهنگ با تعریف فضایی پروژه شکل گرفت تا چیدمان مبلمان tv.room به درستی شکل بگیرد . درنهایت با اضافه شدن سقف کاذب برای این فضاها ، سعی برآن شد تا تعریف عملکردی هریک به صورت جداگانه شکل بگیرد .